fbpx

Algemene Voorwaarden


  1. Songdance is een merknaam van Yavin & Upala VVZRL, Letterkouter 4, 9620 Velzeke, BE0699796503.
  2. Deelname aan een Songdance activiteit (zowel online als live events of coaching) is steeds op eigen risico en verantwoordelijkheid. Indien er door het deelnemen aan een activiteit persoonlijke schade wordt opgelopen of schade wordt veroorzaakt aan de gebouwen, materialen en faciliteiten, kan dit niet verhaald worden op Songdance of de lesgevers. Belangrijk is dat een Songdance activiteit geen vervanging is voor medische behandeling of enige vorm van therapie. Indien er enige twijfel is over de capaciteit om te kunnen deelnemen aan een activiteit vanwege fysieke of mentale problemen, dient de deelnemer eerste zijn of haar arts of therapeut te raadplegen. Tijdens groepsactiviteiten kunnen we geen persoonlijke of psychologische begeleiding voorzien.  
  3. ‘Songdance’ is gerechtigd om de deelnemer verdere deelname aan de activiteiten te ontzeggen wanneer er geacht wordt dat dit in het voordeel is van de groep of in het voordeel van het individu in kwestie. Er zal geen terugbetaling geschieden.
  4. De cursist is bij aanvang van de cursus de volledige deelnamevergoeding verschuldigd tenzij anders afgesproken en schriftelijk bevestigd.
  5. Bij het tussentijds stopzetten van de cursus, geschiedt in principe geen terugbetaling voor het niet gevolgde deel.
  6. Indien er gewerkt wordt met een voorschot is dit nooit terugbetaalbaar, ongeacht van de termijn van annulatie. Het restsaldo is 50% terugbetaalbaar tot 8 weken voor de activiteit en tot 25% tot 2 weken voor de activiteit. Bij annulatie minder dan 2 weken voor de activiteit wordt er in principe geen terugbetaling verricht, tenzij om ernstige medische redenen.
  7. Indien er niet gewerkt wordt met een voorschot is de activiteit 100% terugbetaalbaar tot 2 maanden vooraf. Daarna is 50% terugbetaalbaar tot 2 weken vooraf. Daarna is er in principe geen terugbetaling, tenzij om ernstige medische redenen.
  8. Facturen kunnen aangevraagd worden via info@songdance.be.
  9. Enkel het Belgisch recht is van toepassing en de rechtbanken te Gent zijn uitsluitend bevoegd.

KLankopstellingen

Zondag 2 juni - Bij Gent

Els Vanthuyne en Jacob Vermeulen slaan de handen andermaal in elkaar om familieopstellingen te combineren met klank en zang. Tijdens ‘Klank-Opstellingen’ wordt het energetische veld van de opstellingen versterkt met klank-vibraties. Het groepsklankveld en het zingen van krachtzinnen spreken andere regionen aan in onszelf en geven zo een extra dimensie aan de opstelling. 

Familieopstellingen laten toe om de onderliggende dynamiek van een probleem of een patroon zichtbaar te maken waardoor je op een nieuwe manier naar jezelf en je omgeving kijkt. Dit kan bevrijdend werken en zorgt voor een frisse beweging in je leven. 
Zingen -of het authentiek laten klinken van jouw stem, zonder franje of inspanning- heeft een diep verbindende en transformatie werking. 

>