fbpx

Algemene Voorwaarden


 1. Songdance is een merknaam van Yavin & Upala VVZRL, Letterkouter 4, 9620 Velzeke, BE0699796503.
 2. De cursist is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen tijdens de retreat, workshop, individuele sessie, online sessie en neemt deel op eigen verantwoordelijkheid. ‘Songdance’ en haar aangestelden (met inbegrip van de lesgevers) zullen derhalve, behoudens opzet of zware fout, nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor welke beweerde schade ook.
 3. Behoudens andere vermelding is voor deelname aan de cursus geen speciaal niveau van vooropleiding, psychische of fysieke conditie vereist. De cursist zal, ingeval van twijfel over zijn fysieke of psychische conditie, zelf de eigen arts raadplegen en om advies vragen. Indien de geïnteresseerde cursist medicatie dient te nemen voor psychische aandoeningen zoals depressie, angsten enz. wordt er expliciet gevraagd om dit aan de organisator mede te delen vooraf aan de inschrijving.
 4. ‘Songdance’ is gerechtigd om de deelnemer, die om welke reden dan ook de groepsactiviteit structureel belemmert, verdere deelname aan de activiteiten te ontzeggen. Er zal geen terugbetaling geschieden.
 5. De cursist is bij aanvang van de cursus de volledige deelnamevergoeding verschuldigd tenzij anders afgesproken en schriftelijk bevestigd.
 6. Bij het tussentijds stopzetten van de cursus, geschiedt in principe geen terugbetaling voor het niet gevolgde deel.
 7. Indien er gewerkt wordt met een voorschot is dit nooit terugbetaalbaar, ongeacht van de termijn van annulatie. Het restsaldo is 100% terugbetaalbaar tot 6 weken voor de activiteit en tot 50% 2 weken voor de activiteit. Bij annulatie minder dan 2 weken voor de activiteit wordt er in principe geen terugbetaling verricht, tenzij om ernstige medische redenen.
 8. Indien er niet gewerkt wordt met een voorschot is de activiteit 100% terugbetaalbaar tot 1 week vooraf. Daarna is 50% terugbetaalbaar tot 3 dagen vooraf. Bij 3 dagen of minder is er in principe geen terugbetaling, tenzij om ernstige medische redenen.
 9. Wanneer er een sessie wordt geboekt zonder betaling op voorhand (cash betaling na de sessie), gelden de voorwaarden van punt 8. Een verzoek tot overschrijving zal worden opgestuurd bij annulatie in de periode van 7 dagen voor de boeking. 
 10. Facturen dienen vooraf aangevraagd te worden.
 11. Enkel het Belgisch recht is van toepassing en de rechtbanken te Gent zijn uitsluitend bevoegd.

KLankopstellingen

Zondag 2 juni - Bij Gent

Els Vanthuyne en Jacob Vermeulen slaan de handen andermaal in elkaar om familieopstellingen te combineren met klank en zang. Tijdens ‘Klank-Opstellingen’ wordt het energetische veld van de opstellingen versterkt met klank-vibraties. Het groepsklankveld en het zingen van krachtzinnen spreken andere regionen aan in onszelf en geven zo een extra dimensie aan de opstelling. 

Familieopstellingen laten toe om de onderliggende dynamiek van een probleem of een patroon zichtbaar te maken waardoor je op een nieuwe manier naar jezelf en je omgeving kijkt. Dit kan bevrijdend werken en zorgt voor een frisse beweging in je leven. 
Zingen -of het authentiek laten klinken van jouw stem, zonder franje of inspanning- heeft een diep verbindende en transformatie werking. 

>