Disclaimer


1. Gebruiksvoorwaarden website
1.1 Het gebruik van de websites van Songdance BV zijn onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. 
Songdance BV kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1.2 De verstrekte informatie en gegevens blijven eigendom van ​
Songdance BV. Hoewel we hiertoe ernstige inspanningen leveren, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze website altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. We kunnen evenmin een voortdurende toegang tot de site garanderen, mede doordat op geregelde tijdstippen (vrijwel dagelijks) bijgewerkte data ingevoerd worden. Als u onjuistheden opmerkt, kunt u contact opnemen met os.

1.3 ​
Songdance BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie.

1.4 De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. U hebt het recht de informatie op de website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits vermelding van de bron. De bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten zijn van toepassing.

1.5 Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar websites van derden. We garanderen niet dat deze websites beschikbaar zijn en kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor hun inhoud of kwaliteit. Het betekent ook niet dat er een samenwerking zou bestaan tussen ​
Songdance BV en de beheerders van die sites.

1.6 Onze website maakt gebruik van "cookies", kleine informatiebestanden die op uw harde schijf worden geschreven om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en te versnellen.
U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om het aanmaken ervan te verhinderen. Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org
U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.
De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.
Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.
U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Indien u onze websites verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen en de link “accepteren” aanklikt, gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt.
Deze site maakt onder andere gebruik van volgende cookies: Google Analytics en Facebook Pixel.

2. Geschillen
Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of informatie op de site, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Gent (België), en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.


KLankopstellingen

Zondag 2 juni - Bij Gent

Els Vanthuyne en Jacob Vermeulen slaan de handen andermaal in elkaar om familieopstellingen te combineren met klank en zang. Tijdens ‘Klank-Opstellingen’ wordt het energetische veld van de opstellingen versterkt met klank-vibraties. Het groepsklankveld en het zingen van krachtzinnen spreken andere regionen aan in onszelf en geven zo een extra dimensie aan de opstelling. 

Familieopstellingen laten toe om de onderliggende dynamiek van een probleem of een patroon zichtbaar te maken waardoor je op een nieuwe manier naar jezelf en je omgeving kijkt. Dit kan bevrijdend werken en zorgt voor een frisse beweging in je leven. 
Zingen -of het authentiek laten klinken van jouw stem, zonder franje of inspanning- heeft een diep verbindende en transformatie werking. 

>