fbpx

KLankopstellingen

Zondag 2 juni, The Healing Garden

Els Vanthuyne en Yavin slaan de handen andermaal in elkaar om familieopstellingen te combineren met klank en zang. Tijdens ‘Klankopstellingen’ wordt het energetische veld van de opstellingen versterkt met klank-vibraties. Het groepsklankveld en het zingen van krachtzinnen spreken andere regionen aan in onszelf en geven zo een extra dimensie aan de opstelling. 


Familieopstellingen laten toe om de onderliggende dynamiek van een probleem of een patroon zichtbaar te maken waardoor je op een nieuwe manier naar jezelf en je omgeving kijkt. Dit kan bevrijdend werken en zorgt voor een frisse beweging in je leven.
Zingen — of het authentiek laten klinken van je stem, zonder franje of inspanning — heeft een diep verbindende en transformerende werking.

Net zoals bij een traditionele opstelling zal er gewerkt worden met de vragen van enkele deelnemers, waarbij de overige aanwezigen een ondersteunende rol opnemen. Zowel voor de vraagsteller als voor de deelnemers kan het uitwisselen van energie en klank — in een gedragen en geborgen groep — een waardevolle stap zijn richting zelfinzicht en heling.
Bij Klankopstellingen worden alle deelnemers van de workshop betrokken. De representanten, de vraagsteller als de waarnemers vormen samen een klankveld. Hierdoor wordt het energetisch veld niet enkel voelbaar, maar ook letterlijk hoorbaar via zang en muziek. Bovendien kun je nog authentieker expressie geven aan datgene wat je voelt, zonder de beperking van woorden.

Heb je nog geen ervaring met zingen, of voel je angst om je stem (in groep) te laten horen? Geen nood, we nemen voldoende tijd om een veilig veld op te bouwen waarin iedereen de ruimte en geborgenheid vindt om de stem van dat moment te laten klinken. 

De begeleiders


​Yavin is muzikant en bewustzijnswerker. Hij begeleidt mensen individueel en in groep om via de kracht van muziek tot meer empowerment, verbinding en wijsheid te komen.

Els Vanthuyne is psychologe en begeleidt al 15 jaar individuen en groepen via familieopstellingen doorheen transformatieprocessen.
Website: www.elsvanthuyne.be

Praktisch


Wanneer: Zondag 2 juni, 14u tot 18u
Locatie: The Healing Garden, Klapstraat 133, 9831 Sint-Martens-Latem
Prijs: 55 euro

Deze pagina delen


>