fbpx

Manifesteer de kracht van jouw eigen stem
door het plezier van zingen terug in je leven te brengen

Zing je waarheid en bevrijd 
de natuurlijke schoonheid van je stem

Zing je waarheid en bevrijd 
de natuurlijke wijsheid van je stem 

Switch naar de vrouwenversie

play

Durf jij al jaren niet meer voluit en in vrijheid te zingen?

Het lijkt wel alsof liedjes en zingen alomtegenwoordig is: talent shows op TV, de ene hit na de andere op de radio, de ene ongelofelijke artiest na de andere. En toch wordt er precies minder dan ooit ZELF gezongen. Vroeger werd er nog in de kerk gezongen of tijdens volksfeesten, maar meer en meer raken mensen geïntimideerd door de gladgepolijste songs op radio en televisie. Zingen en liedjes zijn voor de doorsnee mens gereduceerd tot een entertainment product, iets wat je consumeert.

Mensen zijn gaan geloven dat ze zelf niet kunnen zingen, dat ze vals zingen, dat ze maar beter zwijgen om de goede vrede te bewaren. De meeste mensen die bij Songdance op cursus komen delen eenzelfde verhaal. Door een negatieve opmerking in de kindertijd zijn ze gaan geloven dat hun stem niet deugt, dat ze vals zingen, geen aanleg hebben enzovoort. Door die ene negatieve ervaring in de kindertijd ontzeggen mensen zichzelf gedurende tientallen jaren het plezier om te zingen. 

Mensen raken vervreemd van hun eigen stem. De stem wordt dunnetjes en onderontwikkeld als een opgedroogde rivier. En zo ook de energie en levensvreugde.  

En toch is deze reactie van jarenlang niet te zingen begrijpelijk. Het is zo ontzettend pijnlijk dat iemand kritiek uit op onze stem of onze manier van zingen. Het is jezelf blootstellen in je kwetsbaarheid en vervolgens een slag recht in het gezicht krijgen. Je zou voor minder jezelf nooit meer willen blootstellen aan die pijn en vernedering. 

En toch is de enige weg om jezelf te bevrijden terug naar die kwetsbaarheid te gaan. Maar ditmaal in een veilige omgeving, met de juiste tools en begeleiding. 

Is zingen meer dan enkel entertainment?

In het beste geval ga je reeds mantrazingen of zing je in een koor. Ofwel zing je sporadisch eens mee met een liedje in de auto of laat je je stem klinken in de douche. In het slechtste geval ben je bang om je stem te laten klinken en zit er een emotionele blokkade op zingen. Wat je ook doet of niet doet, het is belangrijk dat je de kracht van zingen begrijpt. Zingen dient niet uitsluitend om ons even te ontspannen, om te zorgen voor een leuk gevoel of om anderen een fijne tijd te bezorgen bij het beluisteren van een liedje. Zingen is zoveel meer dan dat. Met jouw stem kun je raken aan de bouwstenen van het ganse universum! 

Beeld je in dat je op een dag een magische steen vindt. De steen heeft - mits juist gebruik - het potentieel om overal de waarheid naar boven te laten trillen. Waarvoor en hoe zou je de steen gebruiken? Enkel en alleen op quizavonden en talent shows? Dat is cru gesteld hoe we in onze maatschappij met onze stem omgaan. 

Maar, net als de magische steen, heeft onze stem zo'n ontzettend potentieel om liefde, verbinding en waarheid te laten vibreren in het hier en nu. Oude beschavingen wisten dit en maakten veelvuldig gebruik van zang en muziek als krachtbron. Inheemse volkeren gebruikten zang voor transformatierituelen, feesten, rouwverwerking en als transcendentiemiddel. Bij de Aboriginals werd zang gebruikt om de weg te vinden doorheen het uitgestrekte landschap, om de geschiedenis van de stam over te leveren en om te verbinden met de voorouders. In het oude China werden gezanten uitgestuurd naar alle uithoeken van het uitgestrekte rijk. Zij hadden de opdracht om te zingen samen met de lokale bevolking. Wanneer er harmonieus kon worden samengezongen wisten de gezanten dat er nog verbinding en loyaliteit was met het centrale gezag. 

Ook tijdens Songdance workshops blijkt keer en keer opnieuw hoe zingen mensen moeiteloos en zonder woorden in diepe verbinding brengt. Hoe zingen ontwapenend werk en mensen terug in hun natuurlijke staat van onschuld en weerbare kwetsbaarheid brengt.

Je stem is een symbool voor jouw levensverhaal, jouw emoties en jouw verlangens.

Als je zingt en jij of iemand anders is kritisch tegenover dat wat er klinkt, dan ga je voorbij aan de rijkdom van wat er op dat moment door jouw stem wordt verteld. Als iemand zijn of haar levensverhaal vertelt aan jou en er worden zware ervaring gedeeld, dan ga je toch ook niet daarop zitten inbeuken met kritiek. Nee, je luistert en ontvangt die persoon zijn of haar verhaal. 

Wel, met de stem is dat niet anders. Als jij zingt en je stem trilt en kraakt, dan geef je uiting aan alles wat je tot nu toe hebt meegemaakt. Wat een heerlijkheid als dat gewoon mag zijn, als dat gewoon mag klinken, zonder oordeel, zonder franje, zonder je best te doen. Dát is Authentiek Zingen, zingen wat is. 

Veel mensen houden er een pak zelfkritiek op na als het neerkomt op hun eigen stem. Ze veroordelen hun eigen zangkwaliteit omdat die zo ver afwijkt van dat wat ze iedere dag op de radio horen. Typisch is de wens om hoog te kunnen zingen, voller te klinken of langer te kunnen zingen in één adem. 

Hoewel het absoluut mogelijk is om met de juiste oefeningen hoger, voller, luider en langer te kunnen zingen is dit in eerste instantie niet constructief. Vergelijk het met volgende situatie: een administratief bediende komt in een burn-out terecht omdat de werkomstandigheden absoluut niet deugen. De collega's zijn gemeen, de baas is onrechtvaardig en onvoorspelbaar en de werklast ligt veel te hoog. De administratief bediende gaat naar een psycholoog die mindfulness voorschrijft. Met die techniek tracht de persoon nu het werk met meer mindfulness te benaderen. Al snel komt de persoon in een nog grotere depressie terecht en legt het werk neer.
Als we enkel geïnteresseerd zijn om technieken te leren om onze stem beter te maken, respecteren we niet de onderliggende oorzaken waarom onze stem klinkt zoals die is. De administratief bediende komt in het voorbeeld in een burn-out terecht omdat de werkomgeving niet deugt. Mindfulness is dan slechts een lapmiddel. Daarom is het aanleren van zangtechnieken veelal iets wat je verder weg brengt van je authentieke stem.

Authentiek Zingen is zingen wat is, jouw emoties laten klinken, jouw levensloop durven tonen in klank, jezelf blootgeven op een veilige manier, eerlijk kunnen en durven luisteren naar de realiteit, transofmeren en groeien via zingen, plezier maken, oude pijn en angst loslaten, verdriet en kwaadheid bevrijden, energie zingen. Kortom, je waarheid zingen!

En ja, eens je jezelf hebt verankerd in Authentiek Zingen, dan zal je merken dat je stem als vanzelf meer vrijheid, volheid, hoogte, laagte, volume en lengte krijgt!

Thuis aan de slag met
Authentiek Zingen

Dit online traject combineert op een unieke en speelse manier verschillende aspecten die met zingen en bewustzijnswerk te maken hebben: stembevrijding, muzikale ontwikkeling, meditatie, spirituele kennis, persoonlijke ontwikkeling, lichaamswerk, improvisatie en mantrazingen.

Dit traject is een weg van persoonlijke groei via klank en zang die zich ontvouwt gedurende 40 weken. Iedere week krijg je een unieke sessie toegestuurd.

Wat mag je verwachten?

 • Jouw stem vrij maken, het plezier van zingen voluit leven
 • Groeien in muzikaliteit: ritme, harmonie en melodie
 • Steun vinden in je eigen stem en in muziek in moeilijke momenten
 • Meer energie en energie die weer stroomt door heel je lichaam
 • Loslaten van oude pijn, emoties en angsten
 • Transformeren van diepe overtuigingen die je niet langer dienen
 • Zingen binnen de comfortzone van je eigen huis

Gun jezelf 40 weken Authentiek Zingen!

De 7 onderdelen van het Traject
Authentiek Zingen

1

Stemoefeni​​​​​ngen

Stemoefeningen zijn in de eerste plaats luisteroefeningen. Want - net zoals bij kinderen - kunnen we pas iets leren of veranderen in onszelf door goed te observeren. Veel mensen luisteren dan ook niet meer echt naar hun eigen stem, ze veronderstellen hun eigen geluid eerder dan onbevangen te luisteren naar de realiteit. Hierdoor krijgen de hersenen niet het juiste signaal en kan groei of ontwikkeling van de stem niet plaatsvinden.

We verkennen verschillende manieren om onze stem te gebruiken. Diverse timbres, klankkleuren en stemtechnieken worden op een speelse manier geïntroduceerd. Niet vanuit een mentale benadering, maar wel via imitatie en muzikaal spel. We geven onze stem opnieuw alle speelruimte om hoog, laag, diep, zacht, vol, gevoelig en overtuigend te laten klinken.

2

Zangoefeningen

Wat is het verschil tussen puur klank maken en muziek maken? Ritme, harmonie en melodie. Bij Zangoefeningen gaat het allemaal om terug onze aangeboren gave aan te spreken om muziek te maken. In ieder mens zit een ingebouwd mechanisme om via de stem tot harmonie te komen met andere stemmen of muziekinstrumenten. De verankering in het eigen lichaam zorgt dan weer voor het natuurlijke ritme. Probeer maar eens uit de maat te zingen als je helemaal mee bent met de groove. Dat is veel moeilijker dan in de maat zingen. 

We ontdekken de geheimen van meerstemmig zingen, ervaren verschillende ritmes en leren hoe we zelf mooie melodieën kunnen zingen. We leren muziek maken.

3

Geleide Meditaties

Meditatie is geen handeling, het is een staat van zijn. De meditatieve staat van zijn begint met kwalitatieve aandacht, aandacht voor wat is. Authentiek Zingen is enkel mogelijk vanuit een meditatieve staat.

We verkennen verschillende lagen van de meditatieve staat, gaande van kwalitatieve aandacht voor wat is (mindfulness) tot de meer transcendente vormen. Hoewel er ook verbale meditatiebegeleiding wordt gegeven vormt zingen en het gebruik van klank de hoeksteen om tot een diepere staat door te dringen.  

4

Mantras

De idee van het mantrazingen is bekend vanuit de Vedische, Japanse of zelfs de Christelijke tradities. Het meermaals herhalen van een woord of krachtzin op een simpele melodie heeft een diepgaande werking. In dit traject zul je minder bestaande mantra's aantreffen. Hoewel we de kracht daarvan zeker onderschrijven heeft niet iedereen evenveel affiniteit met mantra's in oude talen.  Daarom kiezen we voor het Nederlands of het Engels vanwege de directe link met onze cognitieve geest. We maken weliswaar een uitzondering voor universele klanken, zoals de "Om".

Iedere mantra ontstaat vanuit een intuïtieve afstemming op specifieke energieën of vanuit een gerichte intentie.

5

Improvisatiesessies

Improvisatie is een woord dat veel mensen doet huiveren. Bijna iedereen denk van zichzelf niet te kunnen improviseren. Nochtans is het tegendeel waar. Iedereen kan het en wel zonder moeite.

Op een stapsgewijze manier word je uitgenodigd en aangeleerd om muziek te laten ontstaan vanuit jouw gevoel en jouw inspiratie.

6

Lichaamsoefeningen

Zonder ons lichaam kunnen we niet zingen. Er wordt daarom ruim aandacht besteed aan het opwarmen van het lichaam om het contact met ons lichaam te vergroten. We leren zingen naar bepaalde delen van ons lichaam en leren om te zingen vanuit bepaalde delen van ons lichaam.

Je leert concrete opwarmingen aan om de energie te laten stromen in je lichaam, je leert luisteren welke beweging je lichaam nodig heeft en je leert om opgehoopte energie vrij te bewegen.

7

Spirituele kennis en bewustzijn

De zes bovenstaande onderdelen zullen ongetwijfeld heel wat losmaken. Op zo'n moment is het belangrijk om het juiste begripskader te hebben. We gebruiken het woord 'spiritueel' als brede noemer voor allerhande begrippen die niet tot de doorsnee wetenschap behoren. Echter, we benaderen dit steeds vanuit een gegrondheid en gaan niet zweven. 

Welke emoties er ook vrijkomen of welke reactie een bepaalde sessie ook teweeg brengt, we leren om ons te verankeren in waarnemend bewustzijn - onze essentie. We houden ons niet in om te spreken over chakras, auras, het innerlijke kind of zelfs Engelen. En onze eigen visie daarop wordt geheel vrijblijvend en op een niet dwingende manier gedeeld.

Reacties op de
Gratis Introductiesessie

quote-left

STROMING: het laten stromen van energie, het stromen van tranen, zomaar beweging, niet nodig om te benoemen... Opladen, ontladen, explosie van klank en kracht hier diep vanbinnen. Vreugde, opluchting, verdriet en beweging... Voelen van de diepste soort! DANKBAAR! 

Annelies

Vlaanderen

quote-left

Prachtig... het is stil in mij, omdat ik me geraakt voel op een plek waar lang geen licht, aandacht en liefde is geweest. Wat mooi dat ik zo mijn ware stem weer mag ont-dekken.
Dank voor dit prachtige, wezenlijke en magische geschenk. 😊💗🙏

Marlies

Nederland

quote-left

Dit is precies wat ik zoek. Lef hebben om je eigen klank naar buiten te durven uiten. Mijn verdriet, mijn liefde, mijn angsten en mijn drang om te dansen, te zingen, te drummen, het mag er allemaal zijn.

Aafje

Nederland

quote-left

Voor mij was dit een openbaring. Het zingen spreekt mij enorm aan en het komt heel erg binnen! Ik zing elke dag minimum één sessie. Ook probeer ik eraan te denken om een sessie te zingen wanneer ik voel dat ik het nodig heb. DANK JE WEL!!!

An

Vlaanderen

quote-left

Mijn ervaring is zeer positief. Soms kan ik uit volle borst na- en meezingen. Soms lukt het wat minder. Soms doe ik niets anders dan geeuwen. Maar het brengt een soort sereniteit over mij, het geeft mij ook energie. Zelfs wanneer ik enkel in staat ben om te luisteren en niet of weinig kan meezingen.🥰

Martine

Vlaanderen

quote-left

Mooi! Heerlijk om mee te zingen. Dankjewel.
Ik deed dit net met mijn kinderen. Mijn dochter van 8 vond het heerlijk. Wanneer je zegt: "Voel je hoe blij je daarvan wordt?" reageerde ze met "Hij heeft gelijk". Aan het einde vroeg ze of er nog waren. 😊

Marian

Vlaanderen

Wil je ook gratis proberen?

Authentiek zingen is zingen wat is. Soms kwetsbaar en met trillende stem, dan weer vurig en diep helder. Altijd juist en rakend. Tijdens deze Zangmeditatie nodigen we je uit om authentiek te zingen binnen de comfortzone van je eigen huis. Neem plaats in je meest comfortabele fauteuil en geniet van de heerlijke frequenties van je eigen stem!

Wil je ook gratis proberen?

Authentiek zingen is zingen wat is. Soms kwetsbaar en met trillende stem, dan weer vurig en diep helder. Altijd juist en rakend. Tijdens deze Zangmeditatie nodigen we je uit om authentiek te zingen binnen de comfortzone van je eigen huis. Neem plaats in je meest comfortabele fauteuil en geniet van de heerlijke frequenties van je eigen stem!

Hoe werk het Traject
Authentiek Zingen

Iedere week krijg je een nieuwe sessie doorgestuurd en dit gedurende 40 weken. Iedere audiosessie wordt voorzien van een inspirerende visual en een begeleide tekst. In totaal krijg je dus 40 sessies gedurende 40 weken! Ook na het traject kan je vrij blijven beschikken over alle sessies en jouw favorieten dus blijven zingen.

Niet intensief, wel extensief. We kiezen bewust voor 1 sessie per week gedurende 40 weken, eerder dan alles in een intense periode te willen gieten van bijvoorbeeld 1 maand. Hierdoor is het traject dus perfect combineerbaar met een gevuld professioneel en privéleven. Maar, dankzij de duurtijd van 40 weken ontstaat er wel een diepere verankering in klank en bevrijding van je stem.

We delen onze sessies op in verschillende labels. Ieder label heeft zijn eigen unieke insteek. Hierdoor herken je iedere week meteen tot welk label de sessie behoort.

Ontdek hieronder de labels

step by step

Bij Step By Step gaat het om stapsgewijs en op een speelse manier bijleren. De stem- en zangoefeningen vallen onder dit label. Leren luisteren naar je eigen stem en naar de muziek. De mantra's onder dit label staan in het teken van vertrouwen herwinnen in je stem, genieten van je stem en van meerstemmigheid.   

Open up

Open Up staat in het teken van de bevrijding van de emoties, het lostrillen van vastgeroeste overtuigingen, de gedachten stil laten worden. In de Open Up mantra's zingen we ons verdriet, onze kwaadheid, onze pijn en onze angsten vrij. We leren de energie te bezingen, eerder dan het verhaal te versterken. En we laten vrede en vreugde krachtig klinken! 

Blossom

Het label Blossom bevat de meest krachtige sessies en mantra's. Hier overstijgen we onze eigen beperkingen, verhalen en emoties en leren we om onze stem te gebruiken om ons energetisch lichaam vrij te zingen, om de elementen te verklanken en om connectie te leggen met hogere trillingen. Zo is er een krachtlied voor iedere chakra en nodigen we onze unieke zielsvibratie uit om doorheen ons lichaam te zingen, helemaal vanuit het hier en nu.

De extra's van het Traject
Authentiek Zingen

1

Maandelijke online meet-up

Een keer per maand komen alle deelnemers van het traject samen online voor een meet-up. In de looptijd van het traject kan je dus zo'n 10 Meet-Ups bijwonen. Gedurende een meet-up heb je de kans om vragen te stellen over jouw struikelblokken, om jouw ervaringen te delen, om te luisteren naar de ervaring van anderen. Je vragen worden vakkundig beantwoord door Yavin, Voice Transformation Coach, die ook de wekelijkse sessies maakt.

2

Kennisdatabank

Alle vragen die via mail of Facebook binnenstromen of die tijdens de maandelijkse meet-up worden gesteld kunnen worden beantwoord via de Kennisdatabank. Daar zal je vrij kunnen browsen of zoeken tussen alle bestaande vragen. Antwoorden zullen er in video- of tekstvorm opgelijst staan.

Enkele voorbeelden:
"Hoe ga je om met het gevoel dat je buren je zullen horen?"
"Welke luidsprekers gebruik ik best om de sessies optimaal te kunnen beluisteren?"
"Ik slaag er niet in om te improviseren. Wat moet ik nu doen?"


Ook na de afloop van de 40 weken blijft de kennisdatabank onbeperkt toegankelijk.

De makers en bezielers van het Traject
Authentiek Zingen

Yavin

Voice Transformation Coach

Yavin is gepassioneerd om mensen te helpen via zingen en muziek in hun kracht te gaan staan. Hij begeleidt reeds meerdere jaren individuen en groepen om tot meer empowerment, verbinding en wijsheid te komen.
Yavin leerde zichzelf op jonge leeftijd piano spelen en is een muzikant in hart en ziel. Hij ontdekte de kracht van zang door het cocreëren van een performance-kunstvoorstelling en door het inrichten van zangateliers. Kort daarna begon hij met het inrichten van workshops en retreats waarin de rol van zingen op een uitdrukkelijke manier werd gebruikt als transformatiemiddel. Naast piano en zingen componeert Yavin songs en schrijft hij poëzie.
Nu wil hij zijn ervaring gebruiken om ook mensen thuis de mogelijkheid te bieden de transformerende kracht van zang te ervaren en hun stem te bevrijden.

Upala

Space Holder

Upala werd grootgebracht door twee Ingenieurs. Haar speelsheid en spirituele gaven moesten al snel plaatsmaken voor een focus op het strikt mentale. Na een 8-jarige carrière als Ingenieur in de biochemie herontdekte zij haar innerlijke kracht en maakte een ommezwaai in haar carrière, levenshouding en zijnsstructuur.
Upala volgde daarop verscheidene opleidingen in energetische therapie en verdiepte zich onder meer in “gezonde” voeding. Ze herontdekte haar natuurlijke affiniteit met het mooie en het ware.
Tijdens Songdance retreats en workshops gebruikt ze haar fijnbesnaarde gevoeligheid om de groep en individuele noden in te voelen en het energetische veld mee te dragen.
Achter de schermen staat ze in voor het ophouden van een kwaliteit waarvoor Songdance garant wilt staan. Ze ondersteunt tevens Yavin in het verankeren van de soms overstromende creativiteit die zich dan in de juiste vorm kan manifesteren.

Geniet nu van het tijdelijke
Lanceringsaanbod

 • Je ontvangt 40 audiosessies gedurende 40 weken
 • Al je vragen beantwoord tijdens de maandelijkse online meet-up.
 • Toegang tot de kennisdatabank met tekst- en videoartikelen over Authentiek Zingen (database wordt stelselmatig opgebouwd).
 • We houden rekening met jouw feedback bij het maken en optimaliseren van nieuwe sessies.
 • Maak deel uit van een groeiende community van zangliefhebbers op dezelfde golflengte.

20%
korting

Betaal in één keer
en bespaar € 50

Lanceringsprijs
€ 200

Gratis proberen?

Introductiesessie

Zangmeditatie

Betaling spreiden
door in 10 keer te betalen 


Lanceringsprijs

€ 25 per 4 weken

Gratis proberen?

Introductiesessie

Zangmeditatie

Betaling spreiden
door in 10 keer te betalen 


Lanceringsprijs

€ 25 per 4 weken

20%
korting

Betaal in één keer
en bespaar € 50

Lanceringsprijs
€ 200

Niet tevreden? Geld terug.

4 weken geld terug garantie. Bij Songdance vinden wij het belangrijk dat jij echt tevreden bent met ons product. Daarom geven we je tot 4 weken de tijd om je betaalde bedrag terug te vragen. Bij een eenmalige betaling is dat € 200 en bij een maandelijkse betaling is dat de € 25 van de eerste schijf. Je automatische opdracht wordt dan stopgezet. 


No questions asked. Je hoeft bij Songdance geen verantwoording of reden op te geven, al horen wij uiteraard graag wat er niet beviel.


Indien je kiest voor een maandelijkse betaling kun je bovendien iedere maand kosteloos opzeggen.


Getuigenissen over het Traject
Authentiek Zingen

quote-left

Wat heerlijk om zo met mijn stem en mijn gevoel aan de slag te gaan. Het bewust bezig zijn met zingen doet me goed. Het maakt mij en mijn stem weer wakker. Mooi hoe het niet alleen mijn stem raakt, maar ook mijn ziel.

Annemieke

quote-left

Als kind zei mijn oma altijd tegen me in de kerk dat ik zo mooi kon zingen. Dat beeld kwam terug. Het innerlijke kind. Ontroerend. Ik heb sindsdien nog wel zangstondes enzo gedaan op de chiro, maar daarna niet meer. Ik heb nog nooit zo bewust mijn stem gehoord en ze is eigenlijk best mooi. Dankbaar en blij dat ik dit heb mogen ontdekken.

Stijn

quote-left

Wow, wat heb ik hiervan genoten! Ik ben zo blij dat ik jullie toevallig gevonden heb. Heel mooie opbouw, prachtige piano en een mooie begeleidende stem. Ik verlang naar meer!

Liesbeth

Raad je vrienden ook aan om
Authentiek te Zingen

>