Maak van zingen opnieuw een dagelijks ritueel
Van Authentiek Zingen naar Authentiek Zijn

Maak van zingen opnieuw een dagelijks ritueel

Van Authentiek Zingen
naar Authentiek Zijn

Zing je waarheid en bevrijd 
de natuurlijke schoonheid van je stem 

Zing je waarheid en bevrijd 
de natuurlijke schoonheid van je stem 

play

Durf jij al jaren niet meer voluit en in vrijheid zingen?

Het lijkt wel alsof liedjes en zingen alomtegenwoordig is: talentenshows op TV, de ene hit na de andere op de radio en de ene ongelofelijke artiest na de andere. En toch wordt er precies minder dan ooit ZELF gezongen. Vroeger werd er nog in de kerk gezongen of tijdens volksfeesten, maar meer en meer mensen worden geïntimideerd door de glad gepolijste songs op radio en televisie. Zingen en liedjes worden voor de doorsnee mens gereduceerd tot een entertainment product, iets wat je consumeert.

Mensen zijn gaan geloven dat ze zelf niet kunnen zingen, dat ze vals zingen en dat ze maar beter kunnen zwijgen om de goede vrede te bewaren. De meeste mensen die bij Songdance op cursus komen delen eenzelfde verhaal. Door een negatieve opmerking in hun kindertijd zijn ze gaan geloven dat hun stem niet deugt, dat ze vals zingen, geen aanleg hebben voor zang, dat het gehoor niet werkt, enzovoort. Door die ene negatieve ervaring in de kindertijd, ontzeggen mensen zichzelf gedurende tientallen jaren vaak het plezier om te zingen.

Mensen raken vervreemd van hun eigen stem. De stem wordt dunnetjes en onderontwikkeld als een opgedroogde rivier. En zo ook de energie en levensvreugde.  

Het is begrijpelijk dat je jarenlang niet meer durft te zingen. Het is zo ontzettend pijnlijk dat iemand kritiek uit op je stem of je manier van zingen. Het is als het ware jezelf kwetsbaar opstellen om vervolgens een klap recht in je gezicht te krijgen. Je zou jezelf nooit meer willen blootstellen aan die pijn en vernedering.

​En toch is de enige weg om jezelf te bevrijden om terug te gaan naar die kwetsbaarheid. Maar ditmaal in een veilige omgeving, met de juiste tools en begeleiding.

Is zingen meer dan enkel entertainment?

In het beste geval ga je mantrazingen of zing je in een koor. Misschien zing je sporadisch eens mee met de radio in de auto of laat je je stem klinken in de douche. Of misschien zing je wel voor en met je kinderen. In het ergste geval ben je bang om je stem te laten klinken en zit er dus een emotionele blokkade op zingen. Wat je ook doet of niet doet, het is belangrijk dat je de kracht van zingen begrijpt. Zingen dient niet uitsluitend om ons even te ontspannen, om te zorgen voor een leuk gevoel of om anderen een fijne tijd te bezorgen. Zingen is zoveel meer dan dat. Zingen is trilling, energie, net zoals alles in het universum.

Beeld je in dat je op een dag een magische steen vindt. De steen heeft — mits hij juist wordt gebruikt — het potentieel om overal de waarheid naar boven te laten trillen. Waarvoor en hoe zou je de steen gebruiken? Enkel en alleen op quizavond en talentenshows? Dat is cru gesteld ongeveer hoe we in onze maatschappij met onze stem omgaan.

Onze stem is een tool om liefde, verbinding en waarheid te laten vibreren in het hier en nu. Oude beschavingen wisten dit en maakten veelvoudig gebruik van zang en muziek als krachtbron. Inheemse volkeren gebruikten zang voor transformatierituelen, feesten, rouwverwerking en als middel tot transcendentie. Bij de Aboriginals werd zang gebruikt om de weg te vinden door het uitgestrekte landschap, om de geschiedenis van de stam over te brengen en om verbinding te maken met de voorouders. In het oude China werden gezanten op pad gestuurd naar alle uithoeken van het rijk. Zij hadden de opdracht om te zingen samen met de lokale volkeren. Wanneer er harmonieus kon worden samengezongen wisten de gezanten dat er nog verbinding en loyaliteit was met het centrale gezag.

Ook tijdens de Songdance workshops blijkt keer en keer maar weer opnieuw, hoe zingen mensen moeiteloos en zonder woorden in diepe verbinding brengt. Hoe zingen ontwapenend werkt en mensen terug in hun natuurlijke staat van onschuld en weerbare kwetsbaarheid brengt.

Jouw stem is een symbool voor jouw levensverhaal, jouw emoties en jouw verlangens.

Als je zingt en jij of iemand anders is kritisch tegenover dat wat er klinkt, dan ga je voorbij aan de rijkdom van wat er op dat moment door jouw stem wordt verteld. Als iemand zijn of haar levensverhaal vertelt aan jou en er worden zware ervaringen gedeeld, dan ga je toch ook niet daarop zitten inbeuken met kritiek. Nee, je luistert en je ontvangt het verhaal van die persoon.

Wel, met de stem is dat niet anders. Als jij zingt en je stem trilt en kraakt, dan geef je uiting aan alles wat je tot dan toe hebt meegemaakt. Wat een heerlijkheid als dat gewoon mag zijn, als dat gewoon mag klinken, zonder oordeel, zonder franje, zonder je best te doen. Dát is Authentiek Zingen, zingen wat is. 

Veel mensen houden er een pak zelfkritiek op na als het neerkomt op hun eigen stem. Ze veroordelen hun eigen zangkwaliteit omdat die zo ver afwijkt van datgene wat ze iedere dag op de radio horen. Veel voorkomend is de wens om hoger of dieper te kunnen zingen, voller te klinken of langer te kunnen zingen in één ademhaling. 

Hoewel het aanleren van zangtechniek waardevol kan zijn, kiezen we bij Songdance voor een andere aanpak. In plaats van jou iets bij te leren of aan te leren, willen we jou eerst in vrede laten komen met jouw stem zoals die nu is. We willen jou leren je authentieke stem te durven omarmen. Die aanvaarding alleen al zorgt voor meer vrijheid in je stem. Je werpt blokkades stelselmatig af die jouw stempotentieel in de weg staan. Authentiek Zingen wordt daarbij ingezet als een tool voor bewustzijnsverruiming. 

Authentiek Zingen is zingen wat is, jouw emoties laten klinken, jouw levensloop durven tonen in klank, jezelf blootgeven op een veilige manier, eerlijk kunnen en durven luisteren naar de realiteit, transformeren en groeien via zingen, plezier maken, oude pijn en angst loslaten, verdriet en kwaadheid bevrijden, energie zingen. Kortom, je waarheid zingen!

Authentiek Zingen zorgt er niet enkel voor dat jouw stem als vanzelf meer vrijheid, volheid, hoogte, laagte, volume en lengte krijgt, maar werkt bovendien bevrijdend en transformerend. En dit straalt af op je leven!

Jaartraject
​​Authentiek Zingen

Dit Jaartraject combineert op een unieke en speelse wijze verschillende aspecten van zingen en bewustzijnswerk: stem- en zangoefeningen, creatieve ontwikkeling, meditatie, visualisatie, mantrazingen, lichaamsbewustwording en spirituele groei.

Gedurende 40 weken krijg je iedere week een Zangmeditatie toegestuurd. De sessies blijven van jou. Je kunt er zoveel doen als je wilt, waar en wanneer je ook maar wilt. Je volgt je eigen tempo en zingt binnen de comfortzone van je eigen huis.

Wat mag je verwachten?

  • Jouw stem vrij maken, het plezier van zingen voluit leven
  • Groeien in muzikaliteit: ritme, harmonie en melodie
  • Steun vinden in je eigen stem en in muziek in moeilijke momenten
  • Volop energie voelen stromen door je hele lichaam
  • Loslaten van oude pijn, geblokkeerde emoties en angsten
  • Transformeren van diepe overtuigingen die je niet langer dienen

Gun jezelf 40 weken Authentiek Zingen!

De 7 onderdelen van het Jaartraject
Authentiek Zingen

1

Stemoefeni​​​​​ngen

Stemoefeningen zijn in de eerste plaats luisteroefeningen. Want - net zoals bij kinderen - kunnen we pas iets leren of veranderen in onszelf door goed waar te nemen. Veel mensen luisteren dan ook niet echt meer naar hun eigen stem, ze veronderstellen hun eigen geluid eerder dan onbevangen te luisteren naar de realiteit. Hierdoor krijgen de hersenen niet het juiste signaal en kan groei of ontwikkeling van de stem niet plaatsvinden.

We verkennen verschillende manieren om onze stem te gebruiken. Diverse timbres, klankkleuren en stemtechnieken worden op een speelse manier geïntroduceerd. Niet vanuit een mentale benadering, maar wel via imitatie en muzikaal spel. We geven onze stem opnieuw alle speelruimte om hem hoog, laag, diep, zacht, vol, gevoelig en overtuigend te laten klinken.

2

Zangoefeningen

Wat is het verschil tussen puur klank maken en muziek maken? Ritme, harmonie en melodie. Bij Zangoefeningen gaat het allemaal om terug onze aangeboren gave aan te spreken om muziek te maken. In ieder mens zit een ingebouwd mechanisme om via de stem tot harmonie te komen met andere stemmen of muziekinstrumenten. De verankering in het eigen lichaam zorgt dan weer voor het natuurlijke ritme. Probeer maar eens uit de maat te zingen als je helemaal mee bent met de groove. Dat is veel moeilijker dan in de maat zingen. 

We ontdekken het plezier van meerstemmig zingen, ervaren verschillende ritmes en leren hoe we zelf mooie melodieën kunnen improviseren. We genieten ervan om (opnieuw) muziek te maken.

3

Geleide Meditaties & Visualisaties

Meditatie is geen handeling, het is een staat van zijn. De meditatieve staat van zijn begint met kwalitatieve aandacht, aandacht voor wat is. Authentiek Zingen is enkel mogelijk vanuit een meditatieve staat.

We verkennen verschillende lagen van de meditatieve staat, gaande van kwalitatieve aandacht voor wat is (mindfulness) tot de meer transcendente vormen, waarbij we een gedachteloze staat cultiveren. Hoewel er ook verbale meditatiebegeleiding wordt gegeven, vormt zingen en het gebruik van klank de hoeksteen om tot een diepere staat door te dringen.  
Daarnaast wordt er veelvuldig gebruikgemaakt van visualisatietechnieken om de transformatieve impact van de sessies kracht bij te zetten.

4

Mantrazingen

De idee van het mantrazingen is bekend vanuit de Vedische, Japanse of zelfs de Christelijke tradities. Het meermaals herhalen van een woord of krachtzin op een simpele melodie heeft een diepgaande werking. In dit traject zul je minder bestaande mantra's aantreffen. Hoewel we de kracht daarvan zeker onderschrijven heeft niet iedereen evenveel affiniteit met mantra's in oude talen.  Daarom kiezen we voor het Nederlands of het Engels, vanwege de directe link met onze cognitieve geest. 

5

Creatieve ontwikkeling

Veel mensen denken dat ze niet in staat zijn om melodieën te bedenken of om te improviseren. Nochtans, het tegendeel waar. Iedereen kan het en wel zonder moeite!

Op een stapsgewijze manier word je uitgenodigd en aangeleerd om muziek te laten ontstaan vanuit jouw gevoel en vanuit de authentieke klank van het moment. 

6

Lichaamsbewustwording

Zonder ons lichaam kunnen we niet zingen. Er wordt daarom ruim aandacht besteed om het contact met ons lichaam te vergroten. We leren zingen naar bepaalde delen van ons lichaam en gebruiken onze stem als vertaler van wat er in ons omgaat.

In gerichte sessies verkennen we de bron van ontspanning. We laten beweging en klank samenvloeien. 

7

Spirituele kennis en bewustzijn

De zes bovenstaande onderdelen zullen ongetwijfeld heel wat losmaken. Op zo'n moment is het belangrijk om het juiste begripskader te hebben. We gebruiken het woord 'spiritueel' als brede noemer voor allerhande begrippen die niet tot de doorsnee wetenschap behoren. Echter, benaderen we dit steeds vanuit een gegrondheid en gaan niet zweven. 

Welke emoties er ook vrijkomen of welke reactie een bepaalde sessie ook teweeg brengt, we leren om ons te verankeren in een waarnemend bewustzijn — onze essentie. 

De deelnemers delen hun
Ervaringen

quote-left

Wat heerlijk om zo met mijn stem en gevoel bezig te zijn. Het bewust bezig zijn met zingen doet me goed. Het maakt mij en mijn stem weer wakker. Mooi hoe het niet alleen mijn stem raakt maar ook mijn ziel. 

Annemieke

Over Week 1

quote-left

Als kind zei mijn oma altijd tegen mij in de kerk dat ik zo mooi kon zingen. Dat beeld kwam terug. Het innerlijke kind. Ontroerend. Ik heb sindsdien wel zangstondes enzo gedaan op de chiro, maar daarna niets meer. Nooit zo bewust mijn stem gehoord en hij is eigenlijk best mooi. Dankbaar en blij dat ik dit heb mogen ontdekken.

Stijn

Over Week 1

quote-left

Waw, wat een intrigerende start. Deze sessie laat mij terug mijn stem voelen en beleven. Die ben ik de afgelopen jaren kwijtgeraakt. Ik kijk uit naar wat volgt.

Gert

Over Week 1

quote-left

Wow, ben nog aan het natrillen én genieten! Ik was zo moe, fysiek en mentaal. Nu heb ik het gevoel dat ik er weer tegenaan kan. Laat die werkweek maar komen 🙂. Bedankt!

Ellen

Over Week 2

quote-left

Ik heb een getrainde stem en zing veel. Sta geregeld op podia en vind het niet (meer) eng om mijn stem te laten horen. Ik vroeg mij dan ook af of deze serie iets voor mij zou zijn. Ik merk nu, na de 2e sessie, dat ik onbewust niet altijd vanuit mijn hart zing. Want dat is kwetsbaar. Ik heb dus veel te leren op dat gebied en weet dus meteen waarom mijn onbewuste zich aan wilde aanmelden 🙂. Een aanvulling op mijn ontwikkeling. Dank je 💜

Dinja

Over Week 2

quote-left

Dit was prachtig om te doen. Het pianospel ontroert me nog steeds, maar in dit geval de tekst ook. Die ontroering voel ik tijdens het zingen, waardoor het even stokt. Er kwam ook veel ontlading en bij mezelf komen. Na afloop veel dankbaarheid gevoeld. Na de oefening heb ik ook energie door het hele lichaam voelen stromen, vooral in mijn voeten/benen en handen.

Geesje

Over Week 2

quote-left

Oh, wat heerlijk weer, wat is het genieten van de sessie!! Het werkt echt bevrijdend, dankjewel weer!! Kunnen jullie geen cd maken van de muziek, zodat ik die een uur lang lekker kan meezingen in mijn atelier 😉 ?

Ineke

Over Week 3

quote-left

Dank u wel! Ik heb hier echt van genoten, ook al ben ik zwaar verkouden met verstopte neus en pijnlijke keel van het vele hoesten: het deed deugd. De spanning zat bij mij als een ijzeren riem van mijn ene oor over de top van mijn hoofd naar mijn andere oor… en weg is die nu. Geweldig!

Liesbeth

Over Week 4

quote-left

Heerlijk ontspanningsmoment. Dank je wel. Bijzonder om minder met de stem bezig te zijn en een basis van aanwezigheid in mijn lichaam te vormen: voor mij helemaal goed.

Marlie

Over Week 5

quote-left

Bewust authentiek zingen voor een andere persoon:
Liefde en klank symbiose
Hand in handzang
Blikken die oplossen in the core essence of our being…
Wanneer twee harten resoneren…

Johannes

Over Week 6

quote-left

Ik twijfelde: eerst de keuken opruimen of eerst sessie 7… Ik koos voor het tweede en zalig wat een energie me die bracht… Klaar om 10 keukens op te ruimen 😉. #dankbaar #infeeststemming #megademaxgoedgezind #highenergy

Kris

Over Week 7

quote-left

Oooooooo, zooooo zacht en lichtvol, op het einde ontroerend mooi ❤️

Hilda

Over Week 8

quote-left

Woordenloos mooi! Ik voelde de zachtheid, de heling. Op het einde heb ik niet meer meegezongen, maar meegeneuried. Zo kon ik de hemelse klanken ten volle laten binnenkomen. Prachtig !!! Dankjewel !

Mieke

Over Week 9

quote-left

Het alleen klank geven lukt me reeds beter dan in het begin, schroom valt meer en meer weg en ik begin er zo van te genieten. DANK JULLIE WEL!!!

Carine

Over Week 10

quote-left

I love it! Ik hou van Indische muziek, heb nog raga’s gezongen (de basis ervan). Ik heb hier echt van genoten. Dank u.

Liesbeth

Over Week 11

Wil jij het gratis proberen?

Een Jaartraject start je niet zomaar. Misschien wil je eerst onze gratis introductiesessie ervaren? En hoewel het Jaartraject zoveel meer diversiteit en muzikale rijkdom bevat dan deze ene sessie, is het toch een waardevolle introductie tot Authentiek Zingen.

Wil je het gratis proberen?

Een Jaartraject start je niet zomaar. Misschien wil je eerst onze gratis introductiesessie ervaren? En hoewel het Jaartraject zoveel meer diversiteit en muzikale rijkdom bevat dan deze ene sessie, is het toch een waardevolle introductie tot Authentiek Zingen.

Hoe werk het Jaartraject
Authentiek Zingen

Het Jaartraject loopt gedurende 40 weken.
Iedere week krijg je een audiosessie toegestuurd. De sessie gaat gepaard met een woordje uitleg, een inspirerende visual en soms met een begeleidend filmpje.

De audiosessies zijn online te streamen en kun je bovendien downloaden zodat je ook zonder internet aan de slag kunt gaan.

Hoewel de sessies worden doorgestuurd op wekelijkse basis, kan je het Jaartraject op eigen tempo volgen. Het is dus geen probleem als je het eens wat drukker hebt. De sessies blijven van jou. Je kan dus levenslang van je favoriete Zangmeditaties blijven genieten.

De sessies zijn compatibel met alle toestellen: PC, Mac, iPhone en Android. Je hoeft geen computerexpert te zijn om van de sessies te kunnen genieten. Click and play.

De 3 labels van het Jaartraject

De sessies vallen onder 3 labels: Step By Step, Open Up en Blossom.

step by step

Bij Step By Step gaat het om stapsgewijs en op een speelse manier bijleren. De stem- en zangoefeningen vallen onder dit label. Leren luisteren naar je eigen stem en naar de muziek. De mantra's onder dit label staan in het teken van vertrouwen herwinnen in je stem, genieten van je stem en van meerstemmigheid.   

Open up

Open Up staat in het teken van de bevrijding van de emoties, het lostrillen van vastgeroeste overtuigingen, de gedachten stil laten worden. In de Open Up mantra's zingen we ons verdriet, onze kwaadheid, onze pijn en onze angsten vrij. We leren de energie te bezingen, eerder dan het verhaal te versterken. En we laten vrede en vreugde krachtig klinken! 

Blossom

Sessies onder het label Blossom overstijgen onze eigen emoties, ons eigen verhaal en monden uit in een diepe verbinding met meer universele energieën. Niet alleen komen we zo meer in contact met onze unieke zielsvibratie, we nodigen tevens al zingende zegeningen uit om zich in ons leven te manifesteren.  

De 5 extra's van het Jaartraject
Authentiek Zingen

1

Maandelijke online meet-up

Iedere maand heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan een online meet-up. Dit is de uitgelezen kans om vragen te stellen en jouw ervaringen te delen. Je wordt daarbij persoonlijk begeleid en bijgestaan door de makers van het Jaartraject. Zij delen hun expertise graag met jou en helpen je groeien in het begrip van Authentiek Zingen.
De meet-ups zijn tevens beschikbaar als replay waardoor je kunt leren van de ervaringen van anderen zonder zelf te moeten deelnemen. 

2

Kennisdatabank

Je krijgt toegang tot de Songdance database met filmpjes en uitleg over Authentiek Zingen, extra context of begeleiding bij sommige sessies. Op basis van de vragen en ervaringen van de deelnemers wordt de database stelselmatig uitgebreid.

3

Delen van ervaringen

Na iedere sessie heb je de mogelijkheid om jouw ervaring te delen. Zowel jouw positieve ervaringen als jouw weerstanden of moeilijkheden zijn bespreekbaar. Het is inspirerend om de ervaringen van andere deelnemers te lezen en de makers van het Jaartraject reageren graag op vragen en moeilijkheden.

4

Prioriteit bij inschrijving voor Songdance events

De Songdance events, zeker de retreats voor kleinere groepen, zitten vaak al snel vol. Als deelnemer van het Jaartraject krijg je de mogelijkheid om als eerste in te schrijven en zo zeker te zijn van een plaatsje.

5

Kortingen

Als deelnemer van het Jaartraject krijg je korting voor toekomstige programma's en live events.

De makers en bezielers van het Jaartraject
Authentiek Zingen

Yavin

Voice Transformation Coach

Yavin is gepassioneerd om mensen te helpen via zingen en muziek tot persoonlijke groei te komen. Hij begeleidt reeds meerdere jaren individuen en groepen om tot meer empowerment, verbinding en wijsheid te komen.
Yavin leerde zichzelf op jonge leeftijd piano spelen en is een muzikant in hart en ziel. Hij ontdekte de kracht van zang door het cocreëren van een performance-kunstvoorstelling en door het inrichten van zangateliers. Kort daarna begon hij met het inrichten van workshops en retreats waarin de rol van zingen op een uitdrukkelijke manier werd gebruikt als transformatiemiddel. Naast piano en zingen componeert Yavin songs en schrijft hij poëzie.
Nu wil hij zijn ervaring gebruiken om ook mensen thuis de mogelijkheid te bieden de transformerende kracht van zang te ervaren en hun stem te bevrijden.

Upala

Space Holder

Upala werd grootgebracht door twee Ingenieurs. Haar speelsheid en spirituele gaven moesten al snel plaatsmaken voor een focus op het strikt mentale. Na een 8-jarige carrière als Ingenieur in de biochemie herontdekte zij haar innerlijke kracht en maakte een ommezwaai in haar carrière, levenshouding en zijnsstructuur.
Upala volgde daarop verscheidene opleidingen in energetische therapie en verdiepte zich onder meer in “gezonde” voeding. Ze herontdekte haar natuurlijke affiniteit met het mooie en het ware.
Tijdens Songdance retreats en workshops gebruikt ze haar fijnbesnaarde gevoeligheid om de groep en individuele noden in te voelen en het energetische veld mee te dragen.
Achter de schermen staat ze in voor het ophouden van een kwaliteit waarvoor Songdance garant wilt staan. Ze ondersteunt tevens Yavin in het verankeren van de soms overstromende creativiteit die zich dan in de juiste vorm kan manifesteren.

Kies jouw formule van het Jaartraject
Authentiek zingen

€50
korting

Betaal in één keer
en bespaar € 50

€ 300 

Gratis proberen?

Introductiesessie

Zangmeditatie

Betaling spreiden
door in 10 keer te betalen 


€ 35 per 4 weken 

Gratis proberen?

Introductiesessie

Zangmeditatie

Betaling spreiden
door in 10 keer te betalen € 35 per 4 weken

​€50
korting

Betaal in één keer
en bespaar € 50

€ 300

Niet tevreden? Geld terug.

4 weken geld terug garantie. Bij Songdance vinden wij het belangrijk dat jij echt tevreden bent met wat wij aanbieden. Daarom geven we je tot 4 weken de tijd om je betaalde bedrag terug te vragen. Dit geldt zowel voor de eenmalige als de periodieke betaling.


No questions asked. Je hoeft bij Songdance geen verantwoording of reden op te geven, al horen wij uiteraard graag van jou wat er niet beviel.


Indien je kiest voor een maandelijkse betaling kun je bovendien iedere maand kosteloos opzeggen.


Veel gestelde vragen (FAQ)

Kan ik een factuur krijgen?​​​​

Kan ik de sessies offline bewaren voor later?

Heb ik speciale speakers nodig?

Wanneer begint de cursus?

Is het Jaartraject zowel voor mannen als voor vrouwen?

Ik kan geen noten lezen en bespeel geen muziekinstrument. Kan ik dan deelnemen?

Ik zing zo vals als een kat. Ik denk dat ik toondoof ben. Is er hoop voor mij?

Ik heb al vrij veel ervaring met zingen. Zal dit Jaartraject mij voldoende uitdaging bieden?

Komen er ook andere instrumenten aan te pas, naast pianobegeleiding?

Getuigenissen over het Jaartraject
Authentiek Zingen

quote-left

Ik heb de laatste jaren veel gewerkt en gelezen rondom zelfontwikkeling en bewustwording. Dit zingen doet ervaren, vat zo mooi samen en zegt zoveel meer dan woorden. Bedankt voor dit mooie initiatief!

Ann

quote-left

Dank u. Dat was echt super mooi. Ik vind het zalig dat jullie zang gebruiken als een tool om het individu en het collectieve te helen (want dat doet het ook) en het niet vernauwen tot enkel techniek. Ik voel, dus ik ben; dat is zo waar 🙂

Beatrijs

quote-left

Voordeel van een online traject is dat ik heel erg op mijn eigen manier de sessies kan invullen, en toch het gevoel heb bij een groep te zijn... Dank je wel!

Lien

quote-left

Tot tranen toe geroerd, dankjewel, zo intens mooi en diep! Ik kreeg kippenvel en een gevoel dat moeilijk valt te benoemen. En Yavin's lieve zachte stem raakt ook mijn ziel.
Het zingen, zo fijn om je zo te mogen laten gaan, onze stemmen en de muziek steeds meer vermengd met elkaar, tegen elkaar, door elkaar, echt heerlijk!
Nogmaals, dankjewel!!

Ineke

quote-left

Bewust authentiek zingen voor een andere persoon:
Liefde en klank symbiose
Hand in handzang
Blikken die oplossen in the core essence of our being…
Wanneer twee harten resoneren…

Johannes

quote-left

Deze sessies brengen mij in contact met mijn oerkracht en geven me bevrijding/healing op een pure, speelse en intuïtieve manier. Ik sta versteld hoe verklanken verdiept en heelt en wat een krachtig medium mijn stem is om verder af te pellen wat er zich aandient. Zo blij en dankbaar dat jullie project in mijn leven gekomen is!!

Patricia

Raad je vrienden ook aan om
Authentiek te Zingen

>